Nieuwsbericht 1 februari 2022

De beeldbepalende paardenkastanjes aan weerszijden van Huis Zonnebeek moesten deze winter helaas Рna meer dan 115 jaar Рworden gekapt. Beide  kolossale bomen waren dermate aangetast dat daartoe moest worden besloten.

In plaats van deze kastanjes zijn, na royale grondverbetering,  twee tulpenbomen geplant (Liriodenderon-tulipifera). Deze boomsoort is waarschijnlijk beter bestand tegen het veranderende klimaat en ermee gepaard gaande weersextremen. Achter de tulpenbomen, in dezelfde symmetrische lijn uit het oorspronkelijke ontwerp door tuinarchitect Pieter Wattez, zijn links en rechts van het Huis, twee walnootbomen (Juglans-regia) geplant.

Verderop in het park rond het Huis zijn ook diverse bomen geplant o.a. zomereik, rode beuk, valse Christusdoorn, winterlinde, magnolia en amber. De tulpenbomen zijn geplant ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van Stichting Edwina van Heek, de amberboom is geschonken door de medewerkers en vrijwilligers van de Stichting; eenzelfde boom is ook in het park op Singraven geplant. De winterlinde is eveneens geschonken tijdens de festiviteiten i.v.m. het jubileum, in dit geval door de noabers van Zonnebeek.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,