Bezoek natuurgebied Landgoed Zonnebeek

 

Het bos- en natuurgebied dat behoort tot landgoed Zonnebeek, ligt ten oosten van de Zonnebeekweg (tegenover Huis Zonnebeek). Het beslaat 155 ha, wordt met zorg beheerd door Stichting Edwina van Heek en is geheel opengesteld.

Waardevolle ecologische verbindingen

Landgoed Zonnebeek heeft een aaneengesloten ecologische verbinding met het aangrenzende landgoed ’t Waarrecht en natuurgebied Buurserzand (Natura 2000), waarmee ook een samenwerking bestaat. Door deze landschappelijke verbinding is er minder versnippering van natuurzones en is migratie mogelijk van waardevolle soorten fauna en flora. Intensivering van verkeersstromen door of tussen deze gebieden vormt een aanhoudende bedreiging.

Wandelen en fietsen

In dit prachtige gebied met bijzondere natuurwaarden kunt u heerlijk rustig wandelen of fietsen over alle daarvoor bestemde paden. Verschillende typen bos, heide en enige weilanden wisselen elkaar schitterend af. Dankzij aangrenzende andere natuurterreinen zijn de recreatiemogelijkheden zelfs nog groter dan landgoed Zonnebeek.

Gedragsregels

Rustzoekende recreanten zijn welkom in het bos-en natuurgebied van Zonnebeek. Van bezoekers (gasten!) wordt wel verwacht om respect te hebben voor de rust en natuur in het gebied en de regels na te leven die ter plaatse staan aangegeven.

Speciale aandachtspunten daarbij:

  • geen loslopende honden
  • geen mountainbikes buiten de fietspaden
  • geen drones (geldt ook voor de omgeving van het Huis)

Huis en park

Het huis zelf en het omringende park zijn niet opengesteld. Wel worden af en toe activiteiten georganiseerd in het park of wordt het huis gebruikt voor exclusieve ontvangsten. Meer hierover op deze pagina.