Het landschap

Kaart omgeving Zonnebeek, ca. 1900, latere locatie Huis aangegeven

Het buitengebied waar Zonnebeek gevestigd zou worden, was tot begin 20ste eeuw een eindeloze lege woestenij, die bestond uit uitgestrekte heidevelden doorsneden met moerassige slenken. Waarschijnlijk waren het destijds zogenaamde ‘blauwgraslanden’: onbemeste schrale hooilanden, die aan het eind van de zomer door de boeren werden gemaaid.

Kort na hun huwelijk in 1900 beginnen Bernard van Heek en zijn vrouw Edwina met vooruitziende blik gronden aan te kopen gelegen tussen de bouwgronden bij de Rutbeek en de Usseleres (ca 75 ha) en het Buurserzand (ruim 300 ha). Ook kopen zij de Kerkedennen van de kerkvoogdij in Usselo. Dit is dan het enige bos in de omgeving!

Edwina bij het theehuis (januari 1907)
Bernard voor het huis (januari 1907)

Naar goed Twents gebruik wordt op deze gronden eerst een theehuis gebouwd. Pas daarna wordt op de plaats waar erve Roorman stond, Huis Zonnebeek gebouwd. In die tijd was het landschap nog zo open, dat vanaf Zonnebeek de fabriekspijpen van Enschede te zien waren.