Archief Twentse Textielfamilies

In een bijgebouw tegenover het koetshuis op Zonnebeek bevindt zich het Archief Twentse Textielfamilies, dat beheerd wordt in nauwe samenwerking tussen Stichting Edwina van Heek en de Familievereniging van Heek. Dit grote archief omvat een aantal (deel)archieven, afkomstig van de familie Van Heek en verwante andere Twentse textielfamilies. Het materiaal bestaat voornamelijk uit familiegerelateerde documenten uit de 18e – 20e eeuw.

De doelstelling van het Archief Twentse Textielfamilies is om de beschikbare archiefmaterialen zo goed mogelijk als erfgoed te bewaren, te inventariseren en toegankelijk te stellen voor onderzoek. Het is voor belangstellenden onder voorwaarden mogelijk om documenten te raadplegen. De inventaris is inmiddels online doorzoekbaar gemaakt via www.archieftwentsetextielfamilies.nl.

De archiefmedewerkers zijn de heren Olaf Visscher en Derk Jordaan. Voor het beschrijven van archiefmateriaal zijn wij nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Voor nadere informatie daaromtrent kunt u gebruik maken van het contactformulier.