Archief Twentse Textielfamilies

In een bijgebouw tegenover het koetshuis op Zonnebeek bevindt zich het Archief Twentse Textielfamilies, dat beheerd wordt in nauwe samenwerking tussen Stichting Edwina van Heek en de Familievereniging van Heek. Dit grote archief omvat een aantal deelarchieven, afkomstig van de familie Van Heek en verwante andere Twentse textielfamilies. Het materiaal bestaat voornamelijk uit familiegerelateerde documenten, foto’s e.d. uit de 19e en de 20ste eeuw.

De doelstelling van het Archief Twentse Textielfamilies is om de beschikbare archiefmaterialen zo goed mogelijk als erfgoed te bewaren, te inventariseren en toegankelijk te maken. Het is voor belangstellenden onder voorwaarden mogelijk om het archief te raadplegen.

De archiefmedewerkers zijn mevrouw Liesbeth Blijdenstein en de heren Olaf Visscher en Derk Jordaan.
Voor nadere informatie en aanvragen kunt u gebruik maken van het contactformulier.