Levensloop bewoners

(Jan) Bernard van Heek stamt uit een geslacht dat generaties lang een leidende rol heeft gespeeld in de Twentse textielindustrie. Hij wordt in 1863 geboren te Enschede als eerste zoon uit het huwelijk van Gerrit Jan van Heek en zijn eerste vrouw Julia Blijdenstein. Deze Gerrit Jan was medeoprichter van de prominente en succesvolle textielfabriek Van Heek & Co. In 1897 wordt Bernard samen met zijn broer Ludwig medefirmant en nemen ze de dagelijkse leiding op zich.

Bernard en Edwina van Heek in hun trouwjaar (1900)
Edwina van Heek (midden) naast Huis Zonnebeek (1907)

In de zomer van 1899 ontmoet Bernard in het Kurhaus in Bentheim de Amerikaanse Edwina Burr Ewing. Zij was geboren in 1872 als dochter van een krantenmagnaat uit het zuiden van de Verenigde Staten (Nashville, Tennessee). In 1900 volgt hun huwelijk, dat overigens kinderloos blijft.

Bernard overlijdt in 1923. Na zijn dood blijft Edwina op Zonnebeek wonen, dat wil zeggen ’s zomers op Zonnebeek en ’s winters in het buitenland. Zelf overlijdt ze in 1945.

In haar testament vraagt zij haar zwager Jan Herman van Heek, enig erfgenaam en executeur-testamentair, om met het nagelaten vermogen het landgoed te behouden en hiermee aanverwante doelen te bevorderen. Hiertoe wordt door Jan Herman in 1946 Stichting Edwina van Heek opgericht.